مهدی نورایی

مهدی نورایی

مدیر ارشد @ DroitLab

مهدی نورایی

مدیر ارشد @ DroitLab

حسن همتی

حسن همتی

طراح @ DroitLab

حسن همتی

طراح @ DroitLab

علیرضا مهدوی

علیرضا مهدوی

مدیر ارشد @ DroitLab

علیرضا مهدوی

مدیر ارشد @ DroitLab

طاها بخشی

طاها بخشی

مدیر ارشد @ DroitLab

طاها بخشی

مدیر ارشد @ DroitLab

غلام جمالی

غلام جمالی

بنیانگذار سومو

غلام جمالی

بنیانگذار سومو

رشید مظاهری

رشید مظاهری

طراح برنامه

رشید مظاهری

طراح برنامه

میثم شیری

میثم شیری

طراح UI/UX

میثم شیری

طراح UI/UX

جابر موسی  زده

جابر موسی زده

بازاریاب دیجیتال

جابر موسی زده

بازاریاب دیجیتال


با همه اعضا ملاقات کنید