ما باز هستیم

از دوشنبه تا جمعه: ۱۰:۰۰ / ۱۹:۰۰

شنبه: ۱۰:۰۰ / ۱۴:۰۰

یکشنبه: بسته است

آدرس ما

تهران، خيابان سهرودی شمالی،

خیابان شهید سعید محبی،پلاک ۸۷

ایمیل ها

مدیر عامل: [email protected]

بازار یاب: [email protected]

شغل: [email protected]

شماره تلفن

دفتر تهران ۲۲۱۱۱۵۲۵

دفتر ژاپن: ۲۲۳۲۱۳۵۶

دفتر اروپا: ۲۲ ۵۲ ۲۵۳